Hvad er APV NET?

APV net er et hjælpeværktøj til gennemførelse af den lovpligtige Arbejdspladsvurdering indenfor "Det grønne område" - Landbrug, Skovbrug, Anlægsgartnere samt Gartneri og planteskole. Når man har valgt sin branche, kan man vælge de relevante tjeklister afhængig af hvilke arbejdsopgaver man udfører. Tjeklisten for generelt skal altid udfyldes!

 

Man kan

  • udskrive tjeklisterne til udfyldelse i hånden
  • udfylde tjeklisterne elektronisk
  • prioritere opgaverne og udarbejde handlingsplaner

Hvad er APV?

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). En APV skal indeholde kortlægning, vurdering, prioritering og handlingsplan samt opfølgning herpå. Sygefravær skal inddrages i arbejdet med APV.


APV skal udarbejdes sammen med de ansatte, også selvom der er tale om en lille virksomhed uden arbejdsmiljøorganisation.


En APV skal ajourføres mindst hvert tredje år eller når der sker ændringer i arbejdets udførelse. A